Comptabilitat

foto al lado 5

Totes les empreses, petites o grans, totes les associacions i tots els autònoms hem de fer la comptabilitat que ens demana la llei.

L'article 25 de la Llei de comerç diu:

Art. 25.

"1. Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.

2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo prueba en contrario."

Es a dir és obligatori i la podeu fer vosaltres mateixos o un altre autoritzat.

De vegades portar els comptes es fa complicat, per això deixa que t'ajudem amb aquesta càrrega.

  • Ajuda a la gestió d'inventari

  • Facturació

  • Realitzar comunicacions exigides per l'AEAT (Agència Tributària)

  • Registre dels seients comptables

Algunes d'aquestes tasques, entre d'altres, poden ser tedioses, per això t'oferim suport perquè et puguis despreocupar dels teus comptes.

Normalment el fer una comptabilitat té l'afegit de que hem de complir amb una sèrie d'obligacions periòdiques amb hisenda. Aquí teniu el calendari de l'AEAT on podreu veure les vostres obligación trimestrals, semestrals, etc. (Agencia Tributaria: Calendario del contribuyente 2023)

Tant per simplement ajudar-vos a complir amb hisenda com per a portar de forma completa totes aquestes obligacions comptables us podem ajudar.

Per a més informació contacta amb nosaltres!

 

foto al lado 6